Travel Guide: Helsinki


Resmål: Helsingfors, Finland
Folkmängd: 643 000
Språk: Finska, svenska
Valuta: Euro

 

Geografi

Helsingfors, eller Helsinki som staden heter på finska, är Finlands huvudstad och största stad, belägen i landskapet Nyland och ligger vid Finska viken i södra Finland. Tillsammans med städerna Esbo, Grankulla och Vanda bildar Helsingfors huvudstadsregionen. Här finns över 300 öar och en strandlinje på 130 km. Av de ca 990 hektar parker är Helsingfors centralpark det största parkområdet som sträcker sig 10 km genom staden.

 

Ta sig hit

Man tar sig enkelt med flyg till Helsingfors-Vanda flygplats. Både tåg och buss går sedan från flygplatsen in till centrum vilket tar 30 minuter och kostar 4 till 5 €. Det går såklart att ta taxi också vilket går på runt 45 €.
Förutom flyg kan man även ta båt till Helsingfors från Sverige, Estland och Tyskland. Från St. Petersburg i Ryssland kan man ta både båt och tåg.

 

Klimat och väder

I Helsingfors har man drag av både havs- och kontinentalklimat. Sommaren är ljus och i slutet av juni är dagens som längst och den ljusa tiden av dygnet varar hela 19 timmar.
Medeltemperaturen i Helsingfors ligger på +5,9°C under hela året. Varmaste månaden är juli med en medeltemperatur på +17,8°C. Kallast är februari på -4,7°C.

 

Valuta och banker

Valutan som gäller i Finland och Helsingfors är Euro (EUR). De flesta, vanliga kreditkorten accepteras i stort sätt överallt i landet och behöver man ta ut kontanter i sedelautomaterna så ska ni leta efter skylten “OTTO”.
Banker håller vanligtvis öppet vardagar kl. 10-16.

 

Dricks

I Finland är det inte vanligt att ge dricks. Det läggs på en serviceavgift på notan av hotell och restauranger. Finländarna ger upp till 10% av notan endast om dom vill tacka för särskilt bra service eller god mat. Det är inte heller krav på att ge dricks till taxichaufförer.

 

Internet och Wifi

I Helsingfors finns flera hotspots i stadens centrum och i hamnarna där man enkelt kan ansluta sig till gratis Wifi på “Helsinki City Open Wlan”. På många kaféer, restauranger och bibliotek finns också Wifi att koppla upp sig på.

 

Språk

Finland har två officiella språk, finska och svenska och i Helsingfors anges gatunamnen på båda språken. De flesta finländarna prata också engelska.

 

Tidszon

Finland och Helsingfors har östeuropeisk tid (GMT+2)

 

Elektricitet

I Finland är elkontakterna av europeisk standard (C Europlug eller E/F Schuko).

 

Apotek

Apotek heter på finska “Apteekki” och finns gott om i runt om i staden. Universitets Apotek är öppet dygnet runt alla dagar.

 

Nödnummer

Nödnumret till polisen, ambulansen och räddningsverket är 112.

 


 

Destination: Helsinki, Finland
Population: 643,000
Language: Finnish, swedish
Currency: Euro

 

Geography

Helsinki is the capital of Finland and the largest city, located in the province of Nyland, in the Gulf of Finland in the southern Finland. There are over 300 islands and a 130 km shoreline. Of the approximately 990 hectares of parks, Helsinki Central Park is the largest park area that stretches 10 km through the city.

 

Get here

You can easily fly to Helsinki-Vantaa Airport from most cities. Both the train and bus run from the Airport to the city center wich takes 30 minutes and costs 4 to 5 €. Of course, you can also take a taxi, which costs around 45 €.
In addition to flights, you can also take the ferry to Helsinki from Sweden, Estonia and Germany. From St. Petersburg in Russia you can take both ferry and train.

 

Climate and weather

In Helsinki there is both sea and continental climate. Summer is bright and at the end of June, the longest day’s, the bright time of the day lasts for 19 hours.
The average temperature in Helsinki is at +5,9°C throughout the year. The warmest month is July with an average temperature of 17,8°C. Coldest is february at -4,7°C.

 

Currency and banks

The currency in Finland and Helsinki is Euro (EUR). Most common credit cards are widely accepted everywhere in the country. If you need to withdraw money at the ATM look for the sign “OTTO”.
Banks usually holds open weekdays 10 – 16.

 

Tip

In Finland, tip is not common. There is a service charge in the hotel and restuarant bills. The finnish people give up to 10% of the bill only if they want to thank for really good service or good food. Nor is it necessary to give tip to taxi drivers.

 

Internet and Wifi

In Helsinki there are several hotspots in the city center where you can easily connect to the free Wifi by choosing “Helsinki City Open Wlan”. There’s also Wifi in many cafes, restaurants and libraries.

 

Language

Finland has two official languages, Finnish and Swedish, and in Helsinki the street names are in both languages. Most of the finnish people also speak English.

 

Time zone

Finland and Helsinki have Eastern European times (GMT +2).

 

Electricity

In Finland, electrical contacts are of European standard. (C Europlug or E/F Schuko).

 

Pharmacy

Pharmacy is called “Apteeki” in Finland and is found in all around the city. The University’s Pharmacy is open 24 hours every day.

 

Emergency number

The emergency number for the police, the ambulance and the rescue service is 112.

 

 

2 thoughts on “Travel Guide: Helsinki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s