Top 5 Things to do in Helsinki


Helsingfors Domkyrka

Domkyrkan, som tidigare hetat Nikolajkyrkan och Storkyrkan, ligger på Senatstorget i centrala Helsingfors. Kyrkan besöks av runt 350,000 människor årligen och en exteriör som är väldigt imponerande. En vit, monumentalt vacker kyrka, placerad uppe på en platå med en stentrappa nedanför. Många beskriver den som en av de vackraste kyrkorna i världen. Absolut värt ett besök om man är i Helsingfors.

 

Gamla Saluhallen

Helsingfors Gamla Saluhall ligger vid Södra kajen, nära Esplanadparken. Här finns allt från ost, fisk, kött, skaldjur, grönsaker, frukt, bakelser till kryddor, kaffe och te till handlarnas sortiment.  Värt att titta in i om du har vägarna förbi.

 

Mannerheimmuseet

För den historieintresserade är Mannerheimmuseet ett måste. Här står Marskalkens av Finland, Friherre G. Mannerheims hem orört sedan han avled 1952. Bevarat finns uniformer och föremål med anknytning till Mannerheims person och Finlands historia. Det möjlighet till en timmes guidad tur om hela den finske krigshjältens levnadshistoria. Huset ligger i ambassadkvarteren nära Brunnsparken och Siljaterminalen.

 

Finlands Nationalbibliotek

Inte bara ett bibliotek utan också en sevärdhet och kulturobjekt med utställningar och evenemang. Värt ett besök för den kulturintresserade. Biblioteket är byggd på 1800-talet och huvudbyggnaden är ett av de mest kända minnesmärkena över den empiriska arkitekturen.
Gratis inträde.

 

Sveaborg

Utanför Helsingfors ligger en av världens största sjöfästningar Sveaborg som även kallas Nordens Gibraltar. Den finns med på Unescos världsarvslista och besökt årligen av mer än 670 000 turister. Det rekommenderas att ta tidig båt över för att hinna med att så mycket som möjligt under dagen. Mycket kullersten så bär bekväma skor. Här finns en hel del museer att besöka, och även U-båten Vesikko. Bara Sveaborgsmuseet har öppet året runt, övriga endast under sommarsäsongen. Finns det tid så ta en dag på Sveaborg!

 


 

 

Helsinki Cathedral

The cathedral, formerly known as the Nicholas Church and the Great Church, is located on Senate Square in central Helsinki. The church, with an exterior that is very impressive, is visited by around 350,000 people every year. A white, monumental beautiful Church, placed on top of a plateau with a stone staircase down below. Many describe it as one of the most beautiful churches in the world. Definitely worth a visit if you are in Helsinki

 

Old Market Hall

Helsinki Old Market Hall is located near Esplanad Park. Here you’ll find everything from cheese, fish, meat, seafodd, vegetables, fruit to spice, coffee and tea. Worth looking into if you are nearby.

 

The Mannerheim Museum

For those who are historically interested, the Mannerheim Musem is a must. Here, Marshal of Finland, G. Mannerheim’s home is untouched since he died in 1952. Preserved are uniforms and objects related to Mannerheim and the history of Finland. There’s an opportunity for an hour’s guided tour of the entire history of the Finnish war hero’s life story. The house is located in the embassy neighborhood near Brunnsparken and Siljaterminalen.

 

The National Library of Finland

Not only a library but also an attraction and cultural object with exhibitions and events. Worth a visit for the culture fan. The library was built in the 19th Century and the main building is one of the most famous memorials of empirical architecture.
Free entry.

 

Sveaborg

Outside of Helsinki is one of the world’s largest sea fortress, Sveaborg, also known as Nordics Gibraltar. It’s part of the UNESCO World Heritage List and visited more than 670,000 tourists annually. It’s recommended to take an early boat to the islands to get as much as possible during the day, and wear comfortable shoes because of the cobblestone. There are several museums to visit, and also the Submarine Vesikko. Only the Sveaborg Museum is open year round, others only during the summer season. Spend a day in Sveaborg!

 

One thought on “Top 5 Things to do in Helsinki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s