Travel Guide: Kyiv


Resmål: Kiev, Ukraina
Folkmängd: 2,9 milj.
Språk: Ukrainska
Valuta: Hryvnia

 

Geografi

Kiev är huvudstad och största stad i Ukraina och ligger i den centrala norra delen av landet. Staden ligger på båda sidorna av floden Dnepr, Europas fjärde längsta flod, som flyter hela vägen ner till Svarta Havet.

 

Ta sig hit

Enklast att ta sig hit är med flyg till Kievs flygplats Boryspil som ligger ca 3,5 mil utanför stadens centrum. Det går sedan bussar till Kievs tågstation var 15 – 30 minut och tar ca en timme. Det tar ungefär 25 – 45 minuter med taxi. Se till att komma överens om ett fast pris innan du hoppar in i en taxi. Flyger man från en annan del av landet kan man även flyga till Kievs mindre flygplats Zjuljany.

 

Klimat och väder

I Kiev råder inlandsklimat vilket betyder heta somrar och kalla vintrar. Temperaturen ligger mellan 20 °C och 30 °C det varmaste månaderna, juni, juli och augusti. Mellan november och mars kan temperaturen sjunka ända ner till -20 °C. Snö är också vanligast under denna period.

 

Valuta och banker

I Ukraina handlar man med Hryvnia. Det finns tillräckligt med bankomater i Kiev och man kan använda sig av kreditkort på de flesta ställena.

 

Dricks

Drickskulturen i Ukraina är relativ ny så det finns ingen direkt standard för hur mycket man ska ge i dricks. Det ges bara om något har varit något extra, inte annars. Det kan hända att vissa restauranger lägger på en serviceavgift på notan.

 

Internet och Wifi

De flesta restauranger, barer och hotell i Kiev erbjuder publikt Wifi. Mobil internet är annars billigt i Ukraina, så ett alternativ är att köpa ett lokalt simkort och använda det till att surfa via.

 

Språk

Det officiella språket i Ukraina är ukrainska. Även ryska kan man använda sig till viss del i landet. Engelska är inte vanligt bland befolkningen men i Kiev pratar fler och fler det idag.

 

Tidszon

Kiev har östeuropeisk tid (GMT+2)

 

Elektricitet

220 V, 50 Hz.

 

Apotek

Det finns gott om Apotek i staden med ett bra urval av västerländska läkemedel.

 

Nödnummer

Nödnumret till polisen, ambulansen och räddningsverket är 112.

 


 

Destination: Kyiv, Ukraina
Population: 2,9 million
Language: Ukrainian
Currency: Hryvnia

 

 

Geography

Kiev is the capital and largest city in Ukraine and is located in the central northern part of the country. The city is on both sides of the river Dnepr, Europe’s fourth longest river, which flows all the way down to the Black Sea.

 

Get here

The easiest way to get here is by plane to Kiev Airport Boryspil, located about 3.5 miles outside the city center. Thereafter, buses to Kiev train station run every 15 – 30 minutes and take around an hour. It takes about 25 to 45 minutes by taxi. Be sure to agree on a fixed price before jumping into a taxi. If you fly from another part of the country you can fly to Kiev’s smaller airport Zjuljany.

 

Climate and weather

In Kiev, the inland climate means hot summers and cold winters. The temperature is between 20 °C and 30 °C in the warmest months, June, July and August. Between November and March, the temperature may drop down to -20 °C. Snow is also common during this period.

 

Currency and banks

The currency in Ukraine and Kyiv is Hryvnia. There are enough ATMs in Kyiv and you can use credit cards in most places.

 

Tip

The tipping culture in Ukraine is relatively new so there are no established standards for tipping. Tipping is not a must and only good service should be rewarded. Some restaurants may add a service fee on the bill.

 

Internet and Wifi

Most restaurants, bars and hotels in Kyiv offer public Wifi. Otherwise, mobile internet is cheap in Ukraine, and an option may be to buy a local SIM card and use it to surf.

 

Language

The official language of Ukraine is Ukrainian. Even Russian can be used to some extent. English is not common among the population, but in Kyiv more and more people understand English.

 

Time zone

Kyiv have Eastern European times (GMT +2).

 

Electricity

220 V, 50 Hz.

 

Pharmacy

There are plenty of pharmacies in the city with a good selection of Western medicines.

 

Emergency number

The emergency number for the police, the ambulance and the rescue service is 112.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s